Raamatust

Tõlgitud autorite ja väljaandja kirjalikul loal ingliskeelsest teosest

THANK GOD FOR BITCOIN

The Creation, Corruption and Redemption of Money

Bitcoin and Bible Group

Copyright © 2020 Bitcoin and Bible Group

Kõik õigused kaitstud.

Ühtki selle raamatu osa ei tohi kopeerida, hoiustada otsimissüsteemis, jagada mingis vormis ega ühelgi moel, olgu elektrooniliselt, mehaaniliselt, fotokoopiana, salvestisena või muul moel ilma kirjastaja selgesõnalise kirjaliku loata.

ISBN-13: 978-1-64199-126-1

Tõlkinud Raili Lass

Keeletoimetanud Karen Kuldnokk

Küljendanud ja kujundanud Eesti Ülikoolide Kirjastus

Tõlkeraamatu ilmumisele on kaasa aidanud Raha on Vaba HLÜ ja Viljar Kähari

Tõlge eesti keelde

© 2022 Viljar Kähari

ISBN 978-9916-4-1075-2 (trükis)

ISBN 978-9916-4-1076-9 (epub)

Eesti Ülikoolide Kirjastus